Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Wie zijn we

PROFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

PROFFF is een vereniging zonder winstoogmerk, die steunt op het vrijwilligerswerk van haar bestuur en dus volledig onafhankelijk is. De kosten worden gedragen door de leden.

Tijdens de jaarlijkse studiedag krijgen de uitgevers de kans, mits betaling, hun didactisch materiaal voor te stellen in een aparte ruimte.

Meer info over de studiedag >>

Doelstellingen

PROFFF richt zich tot die leraren die het Frans als vreemde taal onderwijzen in het lager, secundair, volwassenen of hoger onderwijs in de verschillende netten in Vlaanderen.De vereniging telt een 400-tal leden en beschikt over een zeer uitgebreid adressenbestand (3000 leraren Frans).

PROFFF stelt zich tot doel de kwaliteit te optimaliseren van het onderwijs van het Frans vreemde taal in Vlaanderen.

FORMAPRIM & FRANCOFORM

Formaprim en FrancoForm zijn twee net-overschrijdende nascholingsprojecten waarin PROFFF samenwerkt met institutionele partners. Actuele info is te vinden op de respectievelijke sites van de projecten: www.forma-prim.be  en in onze rubriek FrancoForm

Studiedag

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd waaraan ongeveer 300 leraren deelnemen.

Op deze studiedagen worden zowel buitenlandse als Vlaamse sprekers uitgenodigd. Door het volgen van de aangeboden ateliers , die pedagogische, didactische,culturele of wetenschappelijke thema's behandelen, komen de leraren in contact met de meest recente ontwikkelingen, die hun onderwijs van het Frans kunnen ondersteunen

PROFFF heeft op het gebied van nascholing een sterke reputatie opgebouwd. De pertinente keuze van de behandelde onderwerpen en de actieve op participatie gerichte werkvormen, zorgen telkens voor een stijgend aantal inschrijvingen.
De studiedagen georganiseerd door PROFFF vzw in samenwerking met de Hogeschool Gent, worden gesteund door pedagogische adviseurs van de begeleidingsdiensten van de verschillende netten.

 

Culturele activiteiten

Focus

Focus vervangt de Week van de Franse Film is een samenwerking met Lessen in het donker, PROFFF, de ­ Vlaamse Gemeenschap en van de Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk, samen met verschillende andere partners. In verschillende Vlaamse steden (Antwerpen ­ Gent ­ Brugge ­ Kortrijk enz.) worden er in de periode oktober ­ februari schoolvoorstellingen georganiseerd van 9 recente Franse films. Voor elke film is er een persdossier en een uitgebreide pedagogische fiche ter beschikking.

Meer over de week van de film >>

Europese talendag (in samenwerking met het EDT-platform - verenigingen leraren Frans, Engels en Duits-, het Goethe Instituut, British Council, Cervantes en Roeland vzw).

Ieder jaar in september sinds 2003.

Het EDT-platform ondersteunt de deelnemers via haar website: Voor meer info over aanmelding en wedstrijd, surf naar  www.ond.vlaanderen.be/edt/

Overleg

PROFFF bundelt de initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs Frans vreemde taal in Vlaanderen kunnen verbeteren.

PROFFF onderhoudt regelmatige contacten met de Inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap en met de pedagogische adviseurs van de verschillende netten.

PROFFF kan rekenen op steun en medewerking van de Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk.

Verder wordt PROFFF regelmatig uitgenodigd door zowel Vlaamse als buitenlandse instanties om deel te nemen aan grensoverschrijdende projecten.

Door haar soepele structuur kan PROFFF ook informele initiatieven steunen , die uitgaan van spontaan ontstane werkgroepen.

 

Contact

Voorzitter

Iris Haentjens


Studiedag

Studiedag helpdesk


Algemeen Secretariaat

Pascale Fierens


Penningmeester

Giedo Custers


Sponsoring

Iris Haentjens

Partners - Sponsors