Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Welkom ProFFF !

2017 02 Cover Thumb

Il était une fois… la BVLF… et Il sera une fois…
PROFFF.

Sinds nummer 3 van ProFFF werd er in het Edito meermaals verwezen naar op til zijnde veranderingen bij de BVLF. Gedurende 15 maanden hebben een 30-tal leden, in opdracht van het bestuur, actief nagedacht en gewerkt rond de bestaansreden en het functioneren van de Belgische Vereniging Leraren Frans. Gesprekken met en enquêtes bij andere leden en partners van de vereniging hebben ook bijgedragen tot die evaluatie van de doelen en de werking van de BVLF. Algemene vaststelling: gedurende het 25-jarig bestaan van de BVLF is er heel goed werk verricht maar het was tijd om een nieuwe wind te laten waaien, zonder het goede over boord te gooien.

De talrijke positieve en aanmoedigende reacties op het lanceren van ons nieuw tijdschrift, met een totaal nieuwe aanpak en stijl deden bij onze actieve leden de idee groeien ook een nieuwe naam te zoeken voor de vereniging. En unaniem werd er geopteerd voor PROFFF, “Prof de français en Flandre”, naar het voorbeeld van de naam van ons tijdschrift.
Tijdens de verscheidene “Denk-Doe-Dagen” die wij georganiseerd hebben om gestalte te geven aan onze vernieuwingsoperatie, werd er rond een aantal kernideeën gewerkt: “Waarom bestaan we?”, “Welke zijn onze kwaliteiten?”, “Welke zijn onze waarden?” en “Waar willen we naartoe?”.

Onze bestaansreden: al wie betrokken is – of zich betrokken voelt - bij het onderwijs van de Franse taal en de Franstalige cultuur verenigen en de professionele noden behartigen van de lesgevers Frans en van de verspreiders van Franstalige cultuur.
Onze kwaliteiten: gedreven engagement, degelijkheid, ondersteuning van de vakexpertise van onze leden, een stem geven aan de leraren Frans, warmte.
Onze waarden: benevolaat, pluralisme, neutraliteit en onafhankelijkheid, geloofwaardigheid, dynamisme.

Waar willen we naartoe?: een aanspreekpunt zijn, een kanaal voor vernieuwing zijn, lobbyen voor het vak Frans, de nieuwe francofonie belichamen, creatief en innoverend zijn, “un partenaire incontournable” zijn voor het Departement Onderwijs, de koepels en de instellingen van de Francofonie in België, onze nieuw slogan gestalte geven “PROFFF: nous, c’est vous!”.
Het spreekt uiteraard van zelf dat wij, in de volgende nummers van ons tijdschrift, uitvoerig op deze kernideeën zullen terugkomen.

Het extra materiaal is enkel toegankelijk voor leden.

Ik ben al lid - inloggen

Ik ben nog geen lid

Registreer u

 

Wie zijn we

PROFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

Meer 'Wie zijn we' >>

Contact

Voorzitter

Iris Haentjens


Studiedag

Studiedag helpdesk


Algemeen Secretariaat

Pascale Fierens


Penningmeester

Giedo Custers


Sponsoring

Iris Haentjens

Partners - Sponsors