Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaams Instituut voor Archivering

Claudine De Rockere - 14/11/2016

www.viaa.be

Het Vlaams Instituut voor Archivering, VIAA, heeft dit jaar met Het Archief voor Onderwijs een vliegende start genomen. Er staan verschillende veelbelovende plannen op de agenda.

Dit najaar zetten ze ook volop in op het verder ontwikkelen van hun beeldbank, zowel qua aanbod als functionaliteiten. Om deze ontwikkelingen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en noden van het onderwijsveld, lanceerde imec.livinglabs in samenwerking met VIAA een vragenlijst voor leerkrachten. Zo krijgen leerkrachten de kans om feedback te geven op en inspraak te hebben in de verdere uitbouw van Het Archief voor Onderwijs. Onder andere de manieren waarop leerlingen zouden kunnen worden toegelaten tot de beeldbank worden bevraagd.

Alle informatie over de vragenlijst via deze link: http://livinglabsixsite.com/archiefonderwijs

Terug naar Nieuwsberichten

 

Wie zijn we

ProFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

Meer 'Wie zijn we' >>

Partners - Sponsors