Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Belangstelling voor de multiculturele klas ? studieavond

Claudine De Rockere - 20/03/2017

Studieavond donderdag 20 april 2017
De Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, de MULTIPLES-onderzoeksgroep, en het tijdschrift Over taal nodigen u graag uit op de studieavond
 
‘Welke (moeder)taal in de (multiculturele) klas?’

Studieavond voor leerkrachten moderne talen in het secundair onderwijs
Donderdag 20 april 2017 - auditorium A008 (A-gebouw Campus Mercator) - Abdisstraat 1 - 9000 Gent

Thema
Actueler kan het thema niet zijn. Welke taal gebruiken we in de klas? Welke taal voor moedertaalsprekers van het ‘Nederlands’ of voor vreemdetaalleerders van het ‘Nederlands’? Jarenlang was er geen twijfel over het antwoord: ‘Standaardnederlands, natuurlijk!’. Anno 2017, en in een context van een multiculturele samenleving en van aandacht voor variëteiten van het ‘Nederlands’, is dat antwoord allicht aan herziening toe.
Moderator: Filip Devos

Terug naar Nieuwsberichten

 

Wie zijn we

De Belgische Vereniging Leraren Frans, Vlaamse Gemeenschap (B.V.L.F. vzw), sinds kort veranderd in ProFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

Meer 'Wie zijn we' >>

Partners - Sponsors