Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Europees Talenlabel

Claudine De Rockere - 31/01/2017

 EUROPEES TALENLABEL

VOOR INNOVATIEF TALENONDERWIJS 2017

Thema: Taalvriendelijke samenleving – het informeel leren van talen

 Het Talenlabel kan uitgereikt worden aan eender welk initiatief dat past bij het thema ‘Taalvriendelijke samenleving – het informeel leren van talen’ .

Het kan gaan om:

-        scholen / onderwijs- en vormingsorganisaties die zich open stellen voor actoren en situaties waarin taalverwerving op informele manier geïntegreerd wordt in het formele curriculum

-        andere organisaties die buiten de schoolse context taalverwerving bij hun doelgroep(en) stimuleren en bevorderen door activiteiten in een andere taal aan te bieden (bijvoorbeeld via conversatietafels, filmfora…)

De aanvragen voor het Europees Talenlabel 2017 zetten spontaan leren centraal, bovendien gaat het om doordacht beleidsmatig opgenomen initiatieven/projecten.

Het Talenlabel wordt toegekend aan projecten/initiatieven die in 2017 afgesloten worden of zijn, of die momenteel lopen. Projecten/initiatieven die al in 2015 of daarvoor afgesloten werden of die zich pas in een concept- of beginfase bevinden, komen niet in aanmerking.

U dient uiterlijk op 26 april 2017 het deelnameformulier in (zie informatiebrochure online)

Wenst u meer informatie over het Europees Talenlabel dan kan u hiervoor terecht bij :

Epos vzw Koning Albert II-laan 15, H. Consciencegebouw - 1210 Brussel

E-mail: renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Website: www.epos-vlaanderen.be 

En/of http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/language-label_en.htm 

Terug naar Nieuwsberichten

 

Wie zijn we

De Belgische Vereniging Leraren Frans, Vlaamse Gemeenschap (B.V.L.F. vzw), sinds kort veranderd in ProFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

Meer 'Wie zijn we' >>

Partners - Sponsors