Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Project FrancoForm

nascholingsproject 2017-2019

 Francoform

Het project FrancoForm is een nascholingsproject voor de leerkrachten Frans van het SO en het VO in Vlaanderen. Als deelnemende leerkracht kan je door het volgen van deze vorming:

  • je kennis van de pedagogie en didactiek van het Frans als moderne vreemde taal upgraden en verdiepen;
  • je beheersing van het Frans en van de culturele en socioculturele aspecten van de francofonie versterken;
  • leren hoe je de interculturele aspecten van het leren van een vreemde taal beter kan implementeren.

Dit gloednieuw project richt zich tot leerkrachten die hun initiële opleiding willen perfectioneren, hun beheersing van ICT willen verbeteren en die graag willen deelnemen aan een Franstalig taal- en cultureel bad om op een adequate en motiverende manier de verschillende aspecten van de Franstalige culturen te integreren in hun lespraktijk.

Meer informatie over de opzet en de doelstellingen van FrancoForm vind je in het protocol dat op 20 december 2016 door alle partners van het project ondertekend werd.

Heb je interesse?

Inschrijven kan vanaf 24 februari, vul hiervoor het kandidaatstellingsdossier in en bezorg het ons voor 30 september.

Het kandidaatstellingsdossier downloaden: klik deze link aan.

Heb je vragen?
Voor verdere informatie kan je ons per mail contacteren op project.francoform@gmail.com

 

 

Wie zijn we

PROFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

Meer 'Wie zijn we' >>

Contact

Voorzitter

Iris Haentjens


Studiedag

Studiedag helpdesk


Algemeen Secretariaat

Pascale Fierens


Penningmeester

Giedo Custers


Sponsoring

Iris Haentjens

Partners - Sponsors