Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap

Formacom Plus

Meerjarig nascholingsproject: Formacom Plus

Logo Formacom Plus

Formacom Plus

Le 18 juin 2013, à la Résidence de France à Bruxelles, s'est déroulée la cérémonie de signature du protocole de coopération éducative "FORMACOM plus" qui associe le ministère flamand de l’Éducation et le service culturel de l’ambassade ainsi que la BVLF, les pouvoirs organisateurs (GO!, OVSG, POV, VOOP, VSKO), l'université d'Antwerpen, la KULeuven, l'université Gent, la Vrije Universiteit Brussel, le CAVILAM - Alliance Française de Vichy, l'Alliance Française de Bruxelles-Europe et l'Alliance Française Flandre-Orientale.

Pour consulter la version française du protocole, cliquez ici.

 

Pour toute information: envoyez un courriel à l'adresse formacom.plus@gmail.com
Op 18 juni 2014 werd in de Résidence de France in Brussel het protocol "Formacom Plus getekend. Dit protocol bezegelt een nauwe samenwerking tussen het Vlaamse ministerie van onderwijs en de culturele dienst van de Franse ambassade evenals de B.V.L.F.-vzw, de verschillende onderwijskoepels (GO!, OVSG, POV, VOOP, VSKO), de Universiteit Antwerpen, de KULeuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel, het CAVILAM - Alliance Française de Vichy, de Alliance Française de Bruxelles-Europe en de Alliance Française van Oost-Vlaanderen.

De Nederlandstalige versie van het protocol vindt u hier.

 

Voor verdere informatie kan u ons per mail contacteren: formacom.plus@gmail.com

 

 

 

Wie zijn we

PROFFF vzw, is een vereniging zonder winstoogmerk in dienst van de leraren Frans in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vereniging groeide uit de Société Belge des Professeurs de Français (nu A.B.P.F. geworden) en functioneert sinds 1990 autonoom. De vereniging is lid en medeoprichter van de Internationale Federatie van de leraren Frans (F.I.P.F) en ze maakt ook deel uit van de West-Europese Commissie (C.E.O.) van de F.I.P.F.

Meer 'Wie zijn we' >>

Contact

Voorzitter

Iris Haentjens


Studiedag

Studiedag helpdesk


Algemeen Secretariaat

Pascale Fierens


Penningmeester

Giedo Custers


Sponsoring

Iris Haentjens

Partners - Sponsors